Zarząd

Zarząd Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry "FREDREUM" w Przemyślu:

Prezes Zarządu:

  • Krystyna MARESCH - KNAPEK

Z-ca Prezesa ds administracyjnych:

  • Lucjan SZAGANIEC

Sekretarz

  • Elżbieta SMOŁA

Skarbnik

  • Dorota SIERADZKA

Członkowie

  • Barbara BECHAWSKA
  • Jadwiga KURZYŃSKA
  • Tadeusz SZCZERBATY