Warsztaty Teatralne

 

Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH TEATRALNYCH w dniach od 23 do 25 stycznia w godzinach od 10.00 do 12.30.

 

Zgłoszenia kandydatów od 10 roku życia przyjmujemy do 15 stycznia 2023 r. w biurze teatru przy ul. Grodzka 1 (poniedziałki i środy od 10.00 do 12.00 oraz czwartki od 16.00 do 18.00). Wpisowe 10 zł.

 

Zwracamy się z prośbą do opiekunów osób niepełnoletnich uczestniczących w warsztatach teatralnych o dostarczenie wraz z obecnością w warsztatach poniższego oświadczenia:

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna......................................................

w warsztatach teatralnych w dniach 23-25.01 2023 od godz. 10.00-12.30. organizowanych przez teatr Fredreum na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.

 

Podpis opiekunów