Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Teatr Fredreum

 

 

W dniach 25 i 26 września aktorzy FREDREUM wzięli udział w rekonstrukcji historycznej w Bielsko Białej. Wsparli działania Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej w odtworzeniu wydarzeń z 1920 roku.