Najlepsze organizacje pozarządowe na Podkarpaciu nagrodzone.

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” już po raz piąty trafiła do organizacji trzeciego sektora z Podkarpacia. Nagrody rozdano dziś podczas IV Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, które odbyło się w w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

 

Forum umożliwia organizacjom wymianę doświadczeń, pozwala im też prezentować własne zasoby oraz dzielić się doświadczeniami. W tegorocznym konkursie, który jest integralnym elementem forum, udział wzięło 15 stowarzyszeń z terenu Podkarpacia. Zwycięzcom nagrody wręczyła wicemarszałek Ewa Draus.

Wręczone nagrody mają charakter rzeczowy w postaci Vouchera o wartości pięciu tysięcy złotych. Jednocześnie wyróżniono jedno stowarzyszenie, które otrzymało vouchery o wartości tysiąca złotych. Nagrodzeni to: Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich (kategoria polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa), Fundacja Klub Młodych Liderów (kategoria społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój), Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry FREDRUM (kategoria kultura i tożsamość narodowa), Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju (kategoria nauka, edukacja, sport i środowisko), Stowarzyszenie „Powiśle Gliny Małe” (kategoria gospodarka, rynek pracy). Wyróżnienie w kategorii Kultura i tożsamość narodowa otrzymało Stowarzyszenie Nasze Wadowice.

 

Nasza Fredrówka, Angelika Dutkowska, odebrała nagrodę dla Fredreum, który to teatr tworzą cudowni ludzie. Bardzo dziękujemy Kapitule i Panu Marszałkowi za docenienie tej bezinteresownej pracy ludzi pełnych pasji działających na rzecz szerzenia i rozwoju kultury na terenie naszego województwa. To wspaniałe uczucie być docenionym w tym tak wyjątkowym roku 150-lecia istnienia szacownego FREDREUM.