I Ogólnopolskie Spotkania Profesjonalnych Teatrów Amatorskich

22-24 listopada Teatr Ziemi Chełmskiej będzie gospodarzem I Ogólnopolskich Spotkań Profesjonalnych Teatrów Amatorskich. Pozornie paradoksalna nazwa całego wydarzenia definiuje jeden z jego podstawowych celów, którym jest ukazanie, że amatorska twórczość artystyczna przy odpowiednim zaangażowaniu może funkcjonować na poziomie zbliżonym do teatrów profesjonalnych. Przez trzy dni na deskach Chełmskiego Domu Kultury zaprezentują się teatry amatorskie, które w swoich miastach pełnią często rolę teatrów instytucjonalnych.

http://chdk.chelm.pl/index.php/aktualnoci/1732-i-ogolnopolskie-spotkania-profesjonalnych-teatrow-amatorskich-program