Fragmenty "Przysiegi" A. Galicy

Z okazji 20 rocznicy powołania Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym im. prof.K. Morawskiego w Przemyślu aktorzy Teatru Fredreum wystawili "Przysięgę" A. Galicy w adapt. i reż. K. Maresch-Knapek. Na zdj. Ewa Czekanowska oraz młodzi aktorzy uczniowie II L.O: A. Krzywucka, M. Grodecki, D.Tas, K. Styś